Wildtellingen in WBE Schieland in januari


In de maand januari zal de WBE Schieland druk bezig zijn met de jaarlijkse faunatellingen. Faunatellingen zijn momenten waarop verschillende leden van de WBE vrijwillig op pad gaan om een specifieke diersoort te tellen. Het doel van deze tellingen is om een duidelijk beeld te krijgen van het aantal dieren binnen de WBE. De uitkomsten worden vervolgens doorgegeven aan de faunabeheereenheid van Zuid-Holland. Met die informatie kunnen trends in de populatie-omvang worden vastgesteld om zo een goed Fauna Beheer Plan voor de soort te ontwikkelen. Op specifieke momenten per jaar en volgens een vast tel protocol worden verschillende diersoorten geteld. De komende periode staan de wildtellingen voor twee soorten gepland binnen de WBE: nl. de knobbelzwaan en het haas.

De knobbelzwaan komt veel voor in het beheergebied van WBE Schieland. Vooral in de vroege ochtend zijn ze vaak te zien op de lokale plassen en vaarten. Om deze reden wordt de telling ook vaak ’s ochtends uitgevoerd. Uit de tellingen van afgelopen jaren blijkt dat het aantal knobbelzwanen afneemt. In 2023 zijn er in totaal 887 geteld in vergelijking tot 913, 1.289 en 1.046 in de voorafgaande jaren. Een duidelijke oorzaak voor deze afname is niet bekend. De knobbelzwaan wordt overigens niet actief bejaagd!

Het haas daarentegen wordt wel actief maar terughoudend bejaagd, en een goede telling is hierdoor erg belangrijk om een goede populatie te realiseren. Vooral met betrekking tot de diverse discussies die zijn gevoerd rondom het bejagen van hazen (en konijnen) zijn de uitkomsten van de tellingen extra belangrijk. Aantallen kunnen nu letterlijk het verschil maken.
Daarnaast wordt er gekeken naar een nieuwe methode van tellen waarbij gebruik wordt gemaakt van warmtebeelden. Door de toenemende drukte in de Randstad trekken hazen zich overdag steeds vaker terug. Pas in de schemering komen ze tevoorschijn. Dit is een trend die de afgelopen jaren in veel gebieden is waargenomen.
Door deze verandering wordt sinds afgelopen jaar dit nieuwe telprotocol met warmtebeeldkijkers gedaan. Het blijkt dat er inderdaad meer hazen in de meeste gebieden zitten dan op basis van tellingen bij daglicht wordt geschat. In 2023 werd binnen het gebied van de WBE Schieland het mooie aantal van 660 hazen geteld langs een traject van 15 kilometer: een aantal waar we trots en zuinig op moeten zijn!

Wil jij nou ook meedoen aan de volgende wildtelling of hier meer over willen weten? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!


01-01-2024

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.