Lidmaatschap WBE Schieland

Lid of donateur worden:

Wilt u lid of donateur worden van WBE Schieland? 
Vul dan het onderstaande formulier in. 
Het lidmaatschap kost 30 euro per jaar, het donateurschap 15 euro per jaar.

Lidmaatschap of donateurschap opzeggen:
  • Opzegging van het lidmaatschap/donateurschap dient plaats te vinden vóór het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
  • Het lidmaatschap/donateurschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid/donateur redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap/donateurschap te laten voortduren.
  • Opzeggen kan schriftelijk (per mail) naar administratie@wbe-schieland.nl. 

Geslacht Man Vrouw
Voorletters: *
Voornaam: *
Tussenvoegsel:
Achternaam: *
Bedrijf:
Straat: *
Huisnummer: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoon:
Mobiel: *
E-mail: *
Geboortedatum:
IBAN: *
Jachthouder: Ja Nee
Jachtaktehouder: Ja Nee
Jachtaktenummer:
Lid Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging: Ja Nee
Lidnummer Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging:
Gekwalificeerd persoon: Ja Nee
Gekwalificeerd persoon nummer:
Belang van lidmaatschap: Eigen jachtveld
Gastjager
Combinatie, namelijk:
Opmerkingen:

Indien u zich aanmeldt als lid, zullen uw gegevens (uitsluitend) worden gebruikt om uitvoering te geven aan uw lidmaatschap conform de doelstellingen zoals omschreven in onze statuten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Ik ben geïnformeerd over het privacybeleid en mijn rechten en plichten middels inzage in de privacyverklaring.

* Dit veld dient u verplicht in te vullen.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.