Lidmaatschap WBE Schieland

Lid of donateur worden:

Wilt u lid of donateur worden van WBE Schieland? Vul dan het onderstaande formulier in. Het lidmaatschap kost 25 euro per jaar, het donateurschap 15 euro per jaar.

Lidmaatschap of donateurschap opzeggen:
  • Opzegging van het lidmaatschap/donateurschap dient plaats te vinden vóór het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
  • Het lidmaatschap/donateurschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid/donateur redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap/donateurschap te laten voortduren.
  • Opzeggen kan schriftelijk (per mail) naar administratie@wbe-schieland.nl. 

Geslacht Man Vrouw
Voorletters: *
Voornaam: *
Tussenvoegsel:
Achternaam: *
Bedrijf:
Straat: *
Huisnummer: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoon:
Mobiel:
E-mail: *
Jachtaktehouder: Ja Nee
Jachtaktenummer:
Opmerkingen:

Hierbij geef ik toestemming aan de WBE voor het verwerken van mijn gegevens om uitvoering te geven aan mijn lidmaatschap en de overige doelstellingen zoals omschreven in de statuten.

Ik ben geïnformeerd over het privacybeleid en mijn rechten en plichten middels inzage in de privacyverklaring.

* Dit veld dient u verplicht in te vullen.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.