Subsidie voor Zuid-Hollandse WBE’s


Op 3 november heeft de provincie Zuid-Holland een voorlichtingsbijeenkomst verzorgd voor alle WBE’s in de provincie. De gedeputeerde Meindert Stolk opende de vergadering en gaf aan dat de WBE’s ter ondersteuning van hun maatschappelijk taken aanspraak kunnen maken op een subsidie van tussen de € 8.000 en € 12.000. Voor het komende jaar heeft de provincie daarvoor € 150.000  gereserveerd.


Niet geheel toereikend

Hoewel iedere vorm van ondersteuning welkom is werd door de WBE’s wel opgemerkt dat dit bedrag verre van toereikend is om structureel de taken die op een WBE afkomen op te lossen. Jacht vormt nog steeds de beweegreden van jagers om ook een belangrijke bijdrage te leveren aan maatschappelijk problemen die de faunasoorten  veroorzaken. Met de discussie die de laatste tijd gevoerd is over haas en konijn, en mogelijk andere zaken die ten aanzien van beperkingen van jacht op de WBE’s afkomen, lijkt een evenwichtige benadering verlaten. De WBE’s vragen daarvoor aandacht.


Ontheffingen en vergunningen

Op de bijeenkomst werd in open sfeer van gedachten gewisseld over de procedures die leiden tot vergunningen en ontheffingen. WBE’s hechten grote waarde aan dat deze processen geolied verlopen en er voldoende tijd is voor inspraak procedures. Nu bestaat vaak de indruk dat de WBE nauwelijks bij de processen betrokken zijn en ontheffingen (te) laat beschikbaar komen. De provincie heeft hier aandacht voor en zal trachten om gezamenlijk met de FBE en de ODH proberen het proces te verbeteren. Geconstateerd wordt dat onvoorziene, lange, juridische procedures (schorsingen en bodemgeschillen) een adequate planning niet altijd goed mogelijk maken.


Het bericht Subsidie voor Zuid-Hollandse WBE’s verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 04-11-2022

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.