Telresultaten voorjaarstelling WBE Schieland


Getelde aantallen kleinwild in WBE Schieland:

2019: haas 151, konijn 2, fazant 35, patrijs 2.
2018: haas 131, konijn 4, fazant 33, patrijs 9.
2017: haas 104, konijn 5, fazant 16, patrijs 0, duif 73, eend 250.
2016: haas 124, konijn 2, fazant 32, patrijs 2, duif 34, eend 332.

De tellingen worden elk jaar uitgevoerd in april; een keer in de avond (in de twee uren vóór zonsondergang) en een keer in de ochtend (in de twee uur ná zonsopkomst).

De tellingen worden uitgevoerd in vijf representatieve jachtvelden (zogenaamde "trendtelgebieden") van elk 80 á 100 hectaren groot. Tesamen vormen zij ongeveer 10% van het bejaagbare deel van het werkgebied van WBE Schieland.

In 2019 en 2018 zijn door onze WBE alleen hazen, konijnen, fazanten en patrijzen officieel geteld. Duiven en eenden zijn in die jaren officieel geteld door SOVON.

In 2019 en 2018 zijn in vier van de vijf trendtelgebieden van onze WBE ook de knobbelzwanen geteld: in totaal werden 263 (in 2019) en 64 (in 2018) knobbelzwanen waargenomen.

Opvallende trends zijn momenteel de (sterke) toename van de aantallen hazen en knobbelzwanen. De toename van het aantal hazen zal o.a. een gevolg zijn van de uitstekende weersomstandigheden (droog en warm) in 2018. De verviervoudiging van het aantal knobbelzwanen zal o.a. het gevolg zijn van het schorsen van de zwanenontheffing afgelopen winter.

Meer informatie over de wijze waarop voorjaarstellingen/trendtellingen worden uitgevoerd is beschikbaar op de website van de Jagersvereniging (onder Downloads / Instructie Voorjaarstelling).


14-04-2019

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.