Telling zomerganzen in WBE Schieland


Op zaterdagochtend 21 juli 2018 hebben 31 leden/donateurs van WBE Schieland meegewerkt aan de landelijke telling van de zomerganzen. Zomerganzen zijn ganzen die niet (meer) wegtrekken naar hun overwinteringsgebieden, maar het gehele jaar in Nederland verblijven en dus ook hier broeden.

In het werkgebied van WBE Schieland zijn in totaal 6261 ganzen geteld. Dat is opnieuw ongeveer 10% minder dan in het voorgaande jaar; in 2017 telden we nog 6962 ganzen en in 2016 zelfs 7721.
Vooral de aantallen grauwe ganzen nemen af; dit jaar 4256 tegenover 5121 in 2017 en 5914 in 2016.
Deze daling is (gedeeltelijk) een gevolg van onze inspanningen aan nestbehandeling en afschot.

Naast de 4256 grauwe ganzen werden dit jaar ook nog geteld: 242 brandganzen, 648 Canada-ganzen, 934 nijlganzen en 181 boeren(soep)ganzen.

Het bestuur bedankt alle tellers voor hun inspanningen en medewerking aan deze telling.

06-08-2018

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.