WBE Schieland


06-04-2019 Telresultaten voorjaarstellingen in WBE Schieland

09-10-2018 Vossenvangkooi te huur bij WBE Schieland

01-09-2018 WBE Schieland op Oogstfeest Zevenhuizen

21-07-2018 Telling zomerganzen in WBE Schieland

26-05-2018 WBE Schieland naar Waalsdorp

06-02-2018 Vacatures in WBE Schieland


Agenda van WBE Schieland

20-07-2019 Telling zomerganzen
10-08-2019 Schadebestrijding ganzen
07-09-2019 Oogstfeest Zevenhuizen


Privacyverklaring  /  Disclaimer  /  Cookiebeleid


Wildbeheereenheid (WBE) Schieland is een vereniging van jachthouders met een jachtakte en andere personen.

De WBE heeft tot doel: het bevorderen van een duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren, het bestrijden van schadeveroorzakende dieren en het benutten van wildsoorten middels jacht.
De WBE werkt samen en ten dienste van grondgebruikers en terreinbeheerders en werkt ter uitvoering van het door de Faunabeheereenheid (FBE) Zuid-Holland vastgestelde faunabeheerplan.

WBE Schieland is opgericht in 1989 en telt 157 leden en 27 donateurs (peildatum 1 februari 2019).

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.