WBE Schieland


Wildbeheereenheid (WBE) Schieland is een vereniging van jachthouders met een jachtakte en andere personen.

De WBE heeft tot doel: het bevorderen van een duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren, het bestrijden van schadeveroorzakende dieren en het benutten van wildsoorten middels jacht.
De WBE werkt samen en ten dienste van grondgebruikers en terreinbeheerders en werkt ter uitvoering van het door de Faunabeheereenheid (FBE) Zuid-Holland vastgestelde faunabeheerplan.

WBE Schieland is opgericht in 1989 en telt 157 leden en 27 donateurs (peildatum 1 februari 2019).