Vacatures in WBE Schieland


Binnen het bestuur van WBE Schieland zijn momenteel twee plaatsen vacant: die van algemeen bestuurslid en van faunacoordinator.

Voor de functie van algemeen bestuurslid (met portefeuille jachtcontracten) zoeken we iemand die op de hoogte is van de regelgeving op het gebied van jacht en beheer. Tevens zal hij / zij ook de nodige kennis en vaardigheden moeten hebben om in samenspraak met diverse partners (zoals Grondbank, Staatsbosbeheer, Provincie en Gemeenten) contracten op te (laten) stellen. Ons bestuurslid Harald Kok heeft aangegeven behulpzaam te willen zijn bij het inwerken van zijn opvolger.

Voor de functie van faunacoordinator zoeken we iemand die goed op de hoogte is van de regelgeving betreffende jacht en beheer en goed in staat is om zelfstandig handelingen te verrichten in het registratiesysteem DORA. Van hem / haar wordt tevens verwacht jaarlijks enkele vergaderingen bij te wonen die gerelateerd zijn aan de functie van faunacoordinator.
Voor de volledige inhoud van de taken van de faunacoordinator verwijs ik naar artikel 12 en 13 van ons Huishoudelijk Reglement.

Namens het bestuur,

Hans Maas

06-02-2018

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.